Project Description

Promocijski video za Tehnični center Renault Novo mesto
Produkcija / Studio Vrtinec d.o.o.
Naročnik / Renault Nissan Slovenija, d.o.o.
Leto produkcije / 2004