Project Description

Promocijski video za podjetje Pronorm d.o.o.
Produkcija / Studio Vrtinec d.o.o.
Naročnik / Pronorm d.o.o.
Leto produkcije / 2019