Project Description

Pot v Gaj

Režiser in scenarist: Filip Robar Dorin
Producent: Primož Kastelic
V glavni vlogi: Bojan Tudija
Leto: 2010
Vrsta: celovečerni dokumentarni
Produkcija: Studio Vrtinec d.o.o.

Film je sofinanciral AV sklad Ministrstva za kulturo RS

Tehnične informacije:

– Video format: HD Cam
– Trajanje: 72 minut
– Zvok: Stereo
– Razmerje videa: 16:9
– v barvah
– 25 fsp

Kratka vsebina filma:

Pot v gaj je 3. del romsko-slovenske trilogije OPRE ROMA, v katerem se prepletajo današnje teme in dileme s tistimi pred desetletji. Takrat so avtor in prijatelji, med njimi še posebej Bojan Tudija, osrednja oseba, izvedli več pomembnih akcij za izboljšanje življenja Romov, ustanovili prvo romsko društvo v državi in dosegli dopolnitev zakona o lokalni samoupravi, po kateri romske skupnosti volijo svojega predstavnika v občinske svete. Prizadevanje Romov in vse številnejših posameznikov v večinski družbi je rodilo sadove in pokazalo se je, da je romsko problematiko mogoče uspešno reševati edino z medsebojno povezanostjo in vzajemnim, vztrajnim in potrpežljivim delom. Po 20 letih avtor preverja, kaj se je spremenilo v tem času, kakšni so dejanski dosežki slovenske družbe na področju materialne, socialne in narodnostne integracije Romov v življenju nove države. Je načrtovana pot za odpravljanje slabosti in težav obrodila sadove, so izpolnjene namere in naloge, ki si jih je zadala večinska družba? So tudi Romi spremenili svoje razvade in privzeli skupne civilizacijske norme? Kljub nasprotovanju nekaterih novih političnih opcij, je videti, da se je življenje Romov in sožitje z drugimi krajani marsikje izboljšalo. Kjer je prevladal vzajemen interes in je vzniknilo sodelovanje med krajani in romsko skupnostjo, je življenje znosnejše, kjer pa vladajo nasprotja, nejevolja in predsodki, je stanje slabo. Tudi Bojan se znajde v birokratskem navzkrižnem ognju in le s trdno voljo in vztrajnim delom mu uspe zgraditi boljše življenjske razmere zase in družino. Po mnogih letih prizadevanja, ko se vrsto let posveča romski »politiki«, postane podpredsednik Zveze Romov Slovenije in poslanec v občinskem svetu, se zazremo v sedanje razmere. Bojanov vpliv v romskem naselju je očiten in skupaj z drugimi člani KS Šmihel uspe doseči znatne spremembe v prid večine krajanov. Vodstvo krajevne skupnosti ga pri tem podpira in skupaj dosežejo tudi to, da postane romsko naselje integralni del šmihelske skupnosti, ulica z nazivom Pot v gaj. Toda kljub temu Bojan čuti, da njegova prizadevanja, številni predlogi za nadaljnje izboljšanje pogojev življenja Romov, vedrina, delavnost in optimizem, največkrat naletijo na gluha ušesa, zato se odloči, da svoje javno delovanje opusti in si le še osebno prizadeva za izboljšanje življenjskih razmer romske etnije in krajevne skupnosti v celoti…

Ekipa:

Režiser in scenarist: FILIP ROBAR DORIN
Direktorja fotografije: PRIMOŽ KASTELIC
Montažer: JERNEJ PUNTAR
V glavni vlogi: BOJAN TUDIJA

Sodelovali so:

ANA MARIJA KOZLEVČAR
NATAŠA BRAJDIČ SLIVŠEK
IGOR PRAŽNIKAR
SILVO MESOJEDEC
BRANKO NOVAK
TIHANA TUDIJA
MIRO BRAJDIČ
SILVO JURKOVIČ
MIRO ŠKUFCA
IGOR LUKŠIČ
ALOJZIJ MUHIČ
DANILO TURK

Glasba: JANEZ DOLTAR
Besedilo: TONI GAŠPERIČ

Snemalci: PRIMOŽ KASTELIC, LENART VIPOTNIK, ČRT ČADEŽ
Oblikovalec zvoka: JERNEJ PUNTAR
Snemalca zvoka: SREČKO MALOVIČ, KLEMEN MIHALIČ

Asistent: BOŠTJAN FRANTAR
Organizatorki snemanja: TADEJA JENIČ, JASMINA KASTELIC

Uporabljeni so bili tudi posnetki iz filma Opre Roma,
Aven Čhavora, Režiserja Filipa Robarja Dorina,
Babica (Čika), avtorice Martine Hudorovič, Luksuz produkcija,
arhivski posnetki TVS,
arhivski posnetki Studia Vrtinec

Posebna zahvala:

SANDRI BORŠIĆ
TADEJI JENIČ
CVETKI TUDIJA
NATAŠA BRAJDIČ SLIVŠEK
MARJETI PREŽELJ
BRANKU NOVAKU
IVANU OVNU
TOMU GOMIZLJU
DRUŠTVU ZAVEZNIKOV MEHKEGA PRISTANKA
LUKSUZ PRODUKCIJI
ROBERTU JUDEŽU, KONVIKT d.o.o.
OTMARJU ZAJCU, KOK BAND
POLICIJSKI AKADEMIJI V TACNU

Koproducent: JURE BUŠIĆ, JAKA PRODUKCIJA d.o.o., ZAGREB
Producent: PRIMOŽ KASTELIC

Produkcija:
STUDIO VRTINEC d.o.o.
NOVO MESTO
©2010

Razvoj projekta je finančno podprla MO Novo mesto.

Film je sofinanciral Sklad za avdiovizualne medije
MINISTRSTVO ZA KULTURO RS.