Project Description

Promocijski video za podjetje Indata d.o.o.
Produkcija / Studio Vrtinec d.o.o.
Naročnik / Indata d.o.o.
Leto produkcije / 2018