Project Description

Promocijski video za Fakulteto za informacijske študije
Produkcija / Studio Vrtinec d.o.o.
Naročnik / Konvikt d.o.o.
Leto produkcije / 2013