Project Description

Promocijski video za podjetje Berk-Vehovar d.o.o.
Produkcija / Studio Vrtinec d.o.o.
Naročnik / Berk-Vehovar Kompoziti d.o.o.
Leto produkcije / 2019